^Na górę
 • 1 Życie staje się wielkim
  "Życie staje się wielkim przez mnogość małych uczynków, dobrze spełnionych".............. - Jadwiga Zamoyska
 • 2 Człowiek nie jest bogaty tym, co posiada,
  Człowiek nie jest bogaty tym, co posiada, lecz tym, bez czego może z godnością się obejść. (I. Kant)
 • 3 Robię i rozumiem.
  Słyszę i zapominam Widzę i pamiętam Robię i rozumiem. (Konfucjusz)
 • 4 Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody.
  Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. - autor nieznany ......................................................................... Umysły podobnie jak spadochrony funkcjonują prawidłowo, kiedy są otwarte. (Arystoteles)
 • 5 Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
  Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat. - Ludwik Pasteur
baner

Regulamin płatności za obiady

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADY

w Szkole Podstawowej nr 2  im. Integracji Europejskiej

zwanej dalej Szkołą.

1.Niniejszy Regulamin ustanawia się w oparciu o zapisy przepisu art.67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tekst jednolity-Dz.U .z 2015 r. poz.2156 ze zm.).

2.Zasady ustalania wysokości stawki za obiad określają odrębne przepisy.

3.Zamówienia obiadów na kolejny miesiąc są przyjmowane za pośrednictwem Librusa do ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego. Zamówienie obiadów jest jednocześnie deklaracją ich opłacania.

4.Informacje dotyczące miesięcznej wysokości opłaty za obiady będą przekazywane rodzicom/opiekunom za pośrednictwem  Librusa do 10 dnia miesiąca, którego dotyczą.

5.Płatności należy dokonywać do 20-tego dnia miesiąca, na który zostały zamówione obiady(liczy się data wpływu na konto).

6.Płatności z tytułu korzystania z obiadów, można dokonywać przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy o numerze: 70 1050 1520 1000 0024 2678 2815

7.Za prawidłowo dokonany przelew/wpłatę na konto uznaje się kwotę należności w wysokości określonej przez Szkołę z podaniem następujących informacji w tytule przelewu/wpłaty:

a) imię i nazwisko ucznia, klasa

b) numer na liście obiadowej(nadawany na początku roku szkolnego i przydzielony na cały rok szkolny),

c) miesiąc, którego dotyczy wpłata,

d) kwota do zapłaty podana przez pracownika szkoły (kwoty nie należy zaokrąglać lecz wpłacać w ściśle podanej wysokości).

8.Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę/przelew uznaje się:

a) wpłatę po terminie,

b)wpłatę w zaniżonej lub zawyżonej wysokości,

c) wpłatę zawierającą w tytule błędne informacje, bądź wpłatę dokonaną bez wymaganych informacji.

9.Wszelkie nieprawidłowości będą wyjaśniane przez Księgowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnowie Podgórnym, odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości Szkoły.

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy/wpłaty na jej rachunek bankowy.

11.Odwołanie korzystania z obiadów(rezygnacja):

a)rezygnacja z obiadów na dany dzień/okres może nastąpić telefonicznie-numer telefonu 618147512

lub zostać zgłoszona osobiście przez rodzica/opiekuna najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rezygnacji,

b) rezygnacji nie dokonujemy przez Librusa,

c)w szczególnie uzasadnionych przypadkach(choroba dziecka), dopuszcza się odwołanie obiadu najpóźniej do godz. 9.00 w dniu, którego dotyczy rezygnacja

d)nie można rezygnować z obiadów za dni poprzednie (wstecz)

e)w dni wycieczek/wyjazdów szkolnych obiady odwołują Rodzice,

f) za obiady, z których zgłoszono rezygnację nie jest naliczana opłata, powstała z tego tytułu nadpłata jest rozliczana w kolejnych okresach rozliczeniowych, jeżeli dziecko nadal korzysta z obiadów,

g) jeżeli w kolejnym miesiącu dziecko nie będzie korzystało z obiadów, zwrot nadpłaty możliwy jest do wykonania na wniosek Rodzica-załącznik nr 1(druk do pobrania w świetlicy szkolnej).

12. Nie zgłoszenie rezygnacji i brak wpłaty w wyznaczonym terminie, może skutkować naliczeniem opłaty wraz z odsetkami. Warunkiem kontynuowania spożywania obiadów w kolejnym miesiącu jest uregulowanie zaległości do dnia 5-tego i opłacenie należności za bieżący miesiąc.

13.Obiady są wydawane w stołówce szkolnej i nie mogą być zabierane do domu.

14.Rodzic zamawiający obiady, oświadcza iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania bez pisemnej zgody. Rodzic jest świadomy, iż akceptując Regulamin, zgadza się na stosowanie przepisów prawa odpowiednich do egzekucji należności cywilno-prawnych (Kodeks Cywilny).

15.W przypadku występowania zaległości, każda wpłata jest spłatą najstarszej zaległości, pomimo innego tytułu wpłaty zadeklarowanej przez Rodzica.

16.Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i obowiązują  od dnia …1.09.2017 roku do odwołania.

Próbny alarm przeciwpożarowy

Aktualności

Próbny alarm przeciwpożarowy

UWAG!!! W dniu 10 października 2017 (wtorek) o godz. 8.30 planowany jest próbny alarm ewakuacyjny-przeciwpożarowy. Prosimy o odpowiedni ubiór dzieci.

Czytaj więcej

Regulamin płatności za obiady

Aktualności

Regulamin płatności za obiady

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADY w Szkole Podstawowej nr 2  im. Integracji Europejskiej zwanej dalej Szkołą. 1.Niniejszy Regulamin ustanawia się w oparciu o zapisy...

Czytaj więcej

Autobusy szkolne

Aktualności

Autobusy szkolne

Przyjazd autobusów szkolnych do Szkoły Podstawowej nr 2 na godz. 8.15 od 4 września 2017 r. w roku szkolnym 2017/2018 Poniedziałek -...

Czytaj więcej

Konsultacje z psychologiem i pedagogiem

Aktualności

Konsultacje z psychologiem i pedagogiem

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM Zapraszamy chętnych rodziców naszych nowych uczniów (klas 0,1,7) na indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym...

Czytaj więcej

Nowy rok szkolny 2017/2018

Aktualności

Nowy rok szkolny 2017/2018

Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2017/2018 4 września 2017 Godzina  8.15 klasy "0" i klasy "I" Godzina  9.00 Msza Św. w kościele pw...

Czytaj więcej

BIP

TUTAJ JESTEŚMY!

AKTUALNY CZAS

KALENDARZ

grudzień 2017
powtśrczpisoni
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ODWIEDZIŁO NAS

TWÓJ ADRES IP


IP Addres:
54.227.51.103
Copyright © 2013. GIMNAZJUM im. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM Rights Reserved.